úvod

Do obchodního rejstříku byla společnost zapsána 1.1. 2004.

Společnost zastupuje jednatel Ing. František Velínský.

 

AG ATELIER s.r.o. jako právnická osoba převzala od Ing.arch. A. Granáta, soukromého podnikatele a zároveň spoluzakladatele a společníka společnosti AG ATELIER s.r.o. převážnou a podstatnou část jeho podnikatelské činnosti, tj. projektovou činnost ve výstavbě. AG ATELIER s.r.o. tak dále rozvíjí činnost provozovanou již od roku 1993 pod obchodním názvem Ing.arch. Aleš Granát -AG ATELIER.


Vzhledem k profesnímu složení kanceláře je garantováno zpracování kompletní projektové dokumentace od studie využití území po zpracování všech stupňů projektu včetně autorského dozoru na stavbě.

Ateliér používá CAD systémem ALLPLAN - Nemetchek. Ve spojení s inovativním lidským potenciálem nabízí rychlé a úsporné zpracování zakázky. Firma od roku 2003 zavedla a používá systém řízení jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2001