+420 603 440 679

O firmě AG Atelier

AG ATELIER s.r.o. je společnost zabývající se architekturou a projekční činností. Do obchodního rejstříku byla společnost zapsána 1.1. 2004. Společnost zastupuje jednatel Ing. František Velínský. AG ATELIER s.r.o. jako právnická osoba převzala od Ing.arch. A. Granáta, soukromého podnikatele a zároveň spoluzakladatele a společníka společnosti AG ATELIER s.r.o., podstatnou část jeho podnikatelské činnosti, tj. projektovou činnost ve výstavbě. 

AG ATELIER s.r.o. tak dále rozvíjí činnost provozovanou již od roku 1993. Vzhledem k profesnímu složení kanceláře je garantováno zpracování kompletní projektové dokumentace od studie po zpracování všech stupňů projektu včetně autorského dozoru na stavbě. Externě spolupracujeme se specialisty z oborů statiky, požární bezpečnosti, techniky prostředí staveb a dalších.

Naše služby

Architektonické studie

Situace, dispoziční, provozní a hmotové řešení staveb

Projekt. dokumentace

Projektová dokumentace pro územní a stavební povolení

Dodavatel stavby

Projekt pro výběr dodavatele stavby (tendrová dokumentace)

Zajistíme vizualizace a 3D zpracování návrhů staveb, zákresy do fotografií, počítačové animace 

Realiz. dokumentace

Projektová dokumentace pro provedení stavby (realizační dokumentace)

Propočet nákladů

Propočet nákladů stavby, výkaz, výměr a položkový rozpočet

Dokumentace stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby

Autorský dozor projektanta

Výkon inženýrské činnosti

Zajištění kolaudace stavby

Naše portfolio

Vše
Veřejné stavby
Rodinné domy
Průmyslové stavby
Bytové domy
Ostatní

AG ATELIER s.r.o.

Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 26002892/DIČ: CZ26002892
Společnost je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 19352 dne 1. ledna 2004.
© 2024 AG ATELIER s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
menu
AG ATELIER s.r.o.